Novek - 2011-01-25 00:29:09

Regulamin gry i komunikacji na terytorium Fragorii

Artykuł 1.
1.  Zakazuje się stosowanie imion(ników) postaci w grze i/lub chowańców(petów), zawierających:                                                                   
      - wulgarną,narko-alkoholową, seksualno-pornagraficzną leksykę
      - obrazę w jakiejkolwiek formie
      - odnośniki do innych zasobów internetowych
      - reklamę innych gier internetowych
      - nazwy odnoszące się do terroryzmu, podżeganie do konfliktów etnicznych, nienawiści między religiami
      - używanie ników, wprowadzających w błąd odnośnie statusu postaci (np. Moderator, Admin, ...) lub celowo zniekształcające niki Administracji Gry, moderatorów lub graczy Fragorii
      - używanie ników, nie posiadająch ładunku semantycznego - polegającego na powtórzeniu liter, cyfr, symboli, na przykład: "AAAA", "23434VV44", "@@@444VVV", a także zawierających więcej niż 5 cyfr z rzędu
   
  Kara:
      - więzienie bez prawa wyjścia z możliwą amnestią przy zmianie niku.
      - zablokowanie konta od 5 do 360 dni.


2.  Zakazuje się stosowanie nazw Gildii zawierających:
      - wulgarną,narko-alkoholową, seksualno-pornagraficzną leksykę
      - obrazę w jakiejkolwiek formie
      - używanie ników, nie posiadająch ładunku semantycznego - polegającego na powtórzeniu liter, cyfr, symboli, na przykład: "AAAA", "23434VV44", "@@@444VVV", a także zawierających więcej niż 5 cyfr z rzędu
      - reklamę innych gier internetowych
      - nazwy odnoszące się do terroryzmu, podżeganie do konfliktów etnicznych, nienawiści między religiami
      - reklamę innych gier internetowych
      - nazwy, podobnej w pisowni i dźwięczaniu do nazwy już istniejącej na dannym serwerze Gildii. Uwaga: wyjątkiem są Gildie stanowiące jedną Unię,Gildie nalężące do jednej osoby fizycznej, Gildie-sattelity, akademie.

   Kara:
      - rozpuszczenie i usunięcie Gildii.
      - odesłanie do więzienia mistrza gildii na okres od 5 do 15 dni.
      - w przypadkach szczególnie poważnych, zablokowanie konta od 3 dni do dożywocia.


Artykuł 2.
1.  Zakazuje się przekazanie danych konta (login/hasło), a tak że publikacja ich w czacie gry, jak również przekazanie kontroli swojego bohatera komuś nieodpłatnie, za walutę w grze lub prawdziwe pieniądze.

  Kara:
      - zablokowanie konta od 5 do 30 dni.
      - dożywotnie zablokowanie konta.


2.  Zakazują się próby zdobycia loginu/hasła innych graczy, lub innych prywatnych informacji poufnych (e-mailu i hasła do niego, id, loginu, hasła, pliku identyfikacyjnego, wirtualnego portfelu, itp.) o innych użytkownikach gry.

   Kara:
      - zablokowanie konta od 5 do 15 dni.
      - dożywotnie zablokowanie konta.


3.  Zakazuje się zakup, sprzedaż, darowizna, dzierżawa, wymiana usług hazardowych i wartości (przedmiotów, Gildii itp.) w walucie innej niż gry.

    Kara:
      - dożywotnie zablokowanie konta.


Artykuł 3.
    Zakazuje się przeprowadzenie umownych (t.j. z zawczasu znanym wynikiem), turniejów, konkursów i innych imprez publicznych, różnego rodzaju oszustw w wydarzeniach publicznych.
    Uwaga: pvp-gry do tego punktu przepisów nie odnoszą się.

   Kara:
      - zrócenie w pełnej objętości materialnych zasobów uczestnikom,jeżeli środki zostały wydane przez nich na imprezy publiczne.
      - więzienie na okres od 1 do 15 dni.
      - zablokowanie konta od 3 do 360 dni.


Artykuł 4.
1.  Zakazuje się celowe spełnienie jakichkolwiek działań, utrudniających albo uniemożliwiających dostęp do gry innym użytkownikom, a także celowe spełnienie jakichkolwiek działań, utrudniających albo uniemożliwiających wykonanie Administracją, Moderatorami albo organizatorami sankcjonowanych przedsięwzięcieć obowiązków służbowych, w tym:
      - próba wręczenia łapówki
      - dyskusje, wyrażenie jawnej niezgody zachowaniami albo decyzjami poza rozdziałem «Sąd» na forumie
      - obraza, zaśmiecanie czatu osobistego, prowokacja zachowań, przeczących ustawodawstwu Fragorii
      - rozpowszechnienie pogłosek, oszczerstwa o projekcie, graczacz, Administracji.

   Kara:
      - ban czatu na 2 godziny
      - W wypadkach złośliwego albo stałego naruszenia wysyłka do więzienia na okres od 1 do 5 dób + ban czatu na ten sam okres
      - w przypadkach szczególnie poważnych, zablokowanie konta od 3 dni do dożywocia.


2.   Zakazuje się wejście graczy i przedstawicieli administracji (moderatorów, osób przeprowadzających oficjalnie zaakceptowane administracją przedsięwzięcia) do porozumienia przestępczego w celu zysku, a tak samo otrzymanie dodatkowej przewagi w grze, wręczenie/otrzymanie łapówki walutą albo że przedmiotami.

    Kara:
       - Osobie wręczającej łapówkę - więzienie na okres od 5 do 15 dni.
       - dożywotnie zablokowanie konta.
       - Osoba, otrzymująca łapówkę, podlega się karze administracyjnej aż do usunięcia ze stanowiska według decyzji wyżej stojącego kierownictwa i administracji.


3.   Zakazuje się zabójstwo moderatorów, za wyjątkiem pvp-igrzysk oraz lokacji z ograniczonymi zasobami (pastwiska).

    Kara:
      - więzienie na okres od 5 do 15 dni.
      - zablokowanie konta od 5 do 15 dni.


4.   Zakazuje się atakować osoby, przeprowadzające masowe przedsięwzięcia, sankcjonowane administracją projektu. Napad zakazuje się z momentu oficjalnego ogłoszenia o początku przedsięwzięcia. Zakaz zdejmuje się po 30 minutach od momentu ogłoszenia o zakończenie przedsięwzięcia.

    Kara:
      - więzienie na okres od 5 do 15 dni.
      - zablokowanie konta od 5 do 15 dni.


5.   Są zabronione jakiekolwiek formy oszustwa, wprowadzenia w błąd Administracji albo  Moderatorów, wywołujące za sobą nieprawną karę osoby.

    Kara:
       - sposób oraz termin kary określają się takimi samymi, które były zastosowane do nieprawnie oskarżonej osoby wskutek oszustwa albo wprowadzenia w błąd.Artykuł 5.
    Do kontroli moderatorów neleżą czat Blisko,  oraz Czat reklamowy. Jednak, w razie, jeśli osoba zwraca uwagę na poważne naruszenie (do takich nie odnoszą się naruszenia w p.1, a tak samo w p.2, za wyjątkiem p. 2.2, 2.3 i p.2.4.) w czacie Znajomi, Gildii, Osobistym czacie, a tak samo jeśli on otrzymał list po poczcie, zawierający jakieś naruszenie, zrobił skrina tego naruszenia i wysłał moderatoru, to moderator ma prawo zastosować karę do naruszającego.

    W grze obowiązują następujące zasady komunikacji:
       1. Zakazuje się:
         1) Flood
             - powtórzenie tej samej wiadomości/frazy częściej niż raz na minutę
             - zdanie nie mające żadnego sensu w danym kontekście lub nie odnoszące się do omawianego tematu
             - zaśmiecanie informacją ekranu, utrudniającą czytanie innym użytkownikom
             - pseudo grafika
             - kilka wiadomości z rzędu, zawierające tylko
             - częste napisanie zbyt krótkich fraz, pisanie zdań po jednemu słowu w wierszu.
         2) Pisanie dużymi literami (nie więcej niż 30% całego zdania lub ciągu dużych i malutkich liter, na przykład FrAgOrIa);
         3) Naruszenie oficjalnego języka gry. Oficjalnym językiem gry jest język polski;
         4) Rozpowszechnienie tego samego typu handlowych wiadomości albo innej reklamy częściej niż 1 raz do 3 minut jest fludem handlowym. "Reklama Gildii” częściej niż 1 raz do 10 minut.
   
   Kara:
     - ban czatu na 5 minut
     - ban czatu na 15, 30, 60 minut
     - w wypadkach złośliwego i celowego naruszenia, więzienie na dobę + ban czatu na ten sam okres

         
       2. Zakazuje się:
         1) wykorzystanie jakichkolwiek nieprzystojnych słów i fraz w jawny lub ukryty sposób
         2) obraza w jakiejkolwiek formie
         3) propaganda pośrednio albo jawnie narkotyków, alkoholu, gwałtu, pornografii
         4) dyskusje na temat innych gier internetowych
         5) prowokacja konfliktu w czacie albo spełnienie zachowań przeczących ustawodawstwu Fragorii.

   Kara:
     - ban czatu na 1, 2, 5 godzin
     - w wypadkach złośliwego albo stałego naruszania wysyłka do więzienia na 5 dób + ban czatu na ten sam okres
     - w przypadkach szczególnie poważnych zablokoanie konta na okres od 3 dni do dożywocia.


       3. Także zakazuje się:
         1) groźby rozprawy fizycznej albo apele do bałaganów poza grą
         2) wykaz nietolerancji wobec rasowej, etnicznej, religijnej, kulturoweh, ideologicznej, językowej lub politycznej przynależności
         3) molestowania seksualne albo poufne rozmowy na tematy seksualne. Również rozpowszechnienie informacji o seksualnym życiu graczy albo ich krewnych
         4) publikacja albo próba publikacji do czatu gry osobistych, kontaktowych danych jakiegokolwiek gracza
         5) Wszelkie linki do zasobów internetowych nie odnoszących się do projektu Fragoria lub do stron internetowych gildii, zawierające reklamę innych gier internetowych, a także linki do zasobów publikowania screenów, filmów i innej informacji, za wyjątkiem opisanych w załączniku
         6) linki i/lub skriny zawierające informacje obsceniczną, pornograficzną lub erotyczną
         7) linki zawierające szkodliwy kod
         8) i inne naruszenia praw (np. prawa do prywatności) innych graczy
   
   Kara:
     - ban czatu od 1 do 5 dób
     - więzienie na okres od 1 do 15 dób + ban czatu na ten sam okres
     - w przypadkach szczególnie poważnych zablokowanie konta na okres od 3 dni do dożywocia.

 
       4. Zakazuje się stworzenie i/albo wykorzystanie nowego charaktera w celu kontynuacji naruszenia praw gry, jeśli gracz już był ukarany

   Kara:
     - zablokowanie konta na okres od 3 do 360 dni
     - możliwe jest zwiększenie kary głównemu charakterowi o dwa razy


Artykuł 6.
    1.   Zakazuje się wykorzystywać jakiekolwiek błędy gry, usterki albo naruszenia, które dają nie przewidywaną przez grę przewagę, a także przekazywać informację o ich obecności trzecim osobom, za wyjątkiem Administracji.


    Kara:
      - więzienie na okres od 5 do 15 dni.
      - dożywotnie zablokowanie konta.


    2.   Zakazuje się jakakolwiek modyfikacja, zmiana, sprzedaż, rozpowszechnienie zmodyfikowanych materiałów gry całkiem albo po częściach, zmiana kodu wyjściowej klientnej części gry, wykorzystanie zmienionego klientu (łamanego), wykorzystanie informacji, otrzymanej przy złamaniu klientu.


     Kara:
      - dożywotnie zablokowanie konta.


    3.   Zakazuje się wykorzystanie i rozpowszechnienie programów dla automatyzacji procesu bicia potworów-(BOT). Wynoszeniem kary po danym artykule zajmuje się osobiście administracja.  Po rozporządzeniu administracji moderator ma prawo zastosować następne kary:
     
     - więzienie na okres od 5 do 20 minut.
      - zablokowanie konta do 5 dni.
      - dożywotnie zablokowanie konta.

maseczki w powietrzu przewozy busy Passau podróże